okładka I tomWieloautorski zbiór dwudziestu siedmiu studiów pod redakcją Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee zaprezentuje syntetyczny obraz głównych tendencji dialogu kulturowego Rzeczypospolitej przedrozbiorowej z innymi nacjami europejskimi i jego historycznej dynamiki. Zostanie on podzielony na trzy części: Rzeczpospolita wobec narodów germańskich, Rzeczpospolita wobec Słowiańszczyzny i Węgier, Rzeczpospolita wobec narodów romańskich. Tom będzie dokumentował faktyczne zetknięcia i konfrontacje kulturowe (wzajemne kontakty intelektualistów różnych nacji, przekłady, adaptacje,  polemiki, nawiązania), uwzględni zagadnienia związane z budowaniem wizerunku Innego, któremu zawsze przypisuje się określone treści aksjologiczne, przede wszystkim skupiać się jednak będzie na wyeksponowaniu dominujących i powtarzalnych tendencji dialogu międzykulturowego, które pozwalałyby zinterpretować go jako dialog aksjologiczny, dotyczący wartości polityczno-społecznych, religijnych czy estetycznych.

Bibliografia tomu I

Summary