Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” na Wydziale „Artes Liberales” UW

oraz

Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej na Wydziale „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich.

Dr hab. Estera Lasocińska wygłosi referat:

„Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego” – podsumowanie i perspektywa nowych badań

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2017, o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales”, Nowy Świat 69, kl. B, IV piętro.

Z wyrazami szacunku,

Michał Choptiany
Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Marek Prejs