23 kwietnia w sobotę w sali konferencyjnej Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego miało miejsce kolejne spotkanie w ramach realizacji zadania Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. W trakcie konferencji i zebrania Rady Naukowej Projektu  zaprezentowane zostały dwa pierwsze opublikowane tomy: tom I Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee oraz tom IX Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI – XVII wieku, red. Dariusz Chemperek.