Pracownia

Humanizm. Hermeneutyka wartości

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zebranie 4 maja Bielak

Abstrakt

 

Celem wystąpienia będzie zaprezentowanie rękopiśmiennego notatnika Jana Brożka z okresu studiów medycznych na Uniwersytecie w Padwie w latach 1620-1623. Notatnik formą odbiega od standardowych zeszytów studentów medycyny, którzy prowadzili notatki najczęściej, by dokumentować terapię poszczególnych pacjentów (observationes, curationes) lub zbierać informacje na temat konkretnych chorób i leków (commonplace book). Analizowany notatnik ma chaotyczną formę, ekscerpty nie są uporządkowane alfabetycznie, dodatkowo stanowi on sammelband ze względu na wszyte weń cztery druki – dwa medyczne i dwa autorstwa samego Brożka. Omówiony zostanie cel i sposób prowadzenia notatek przez Brożka oraz dominanty tematyczne widoczne w ekscerpowanych przez niego fragmentach książek. Postaram się również wykazać zależności między padewskim pobytem, a późniejszymi pismami Brożka (szczególnie Gratisem) pod względem jego zaangażowania w kwestię nauczania jezuickiego w Krakowie.

Potrójnym celem referatu będzie więc omówienie struktury notatnika; przedstawienie notatnika jako węzła pozwalającego prześledzić transmisję wiedzy w okresie padewskim; a także ukazanie znaczenia kodeksu dla dalszej rekonstrukcji sieci kontaktów nawiązanych przez uczonego podczas jego pobytu we Włoszech.

 

 

 

Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości”, usytuowana na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i związana z Fundacją „Artes Liberales”, liczy obecnie 20 członków: samodzielnych pracowników naukowych, doktorów, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Badań Literackich PAN. Współpracownikami są także badacze z innych środowisk akademickich. Pracownią kieruje prof. Alina Nowicka-Jeżowa [zobacz listę członków].

 

Obraz natury

Po ukończeniu prac w ramach projektu badawczego „Kultura Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” zespół skupiony wokół Pracowni podjął studia zmierzające do rekonstrukcji obrazu natury w kulturze intelektualnej i artystycznej doby staropolskiej i oświecenia. Mają one charakter interdyscyplinarny. Łączą refleksję humanistyczną (antropologiczną, filozoficzną, teologiczną, literacką i estetyczną) z przyrodoznawstwem XV-XVIII wieku (astronomią, zoologią, botaniką, mineralogią, naukami o człowieku) [więcej informacji].

 

Inicjatywy wydawnicze

Owocem prac zainicjowanych w Laboratorium, a kontynuowanych w Pracowni, jest seria wydawnicza „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”. W Pracowni powstają także monograficzne edycje dzieł zagranicznych uczonych, ujęte w serii „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”.

Logo WAL (72 dpi)