Pracownia

Humanizm. Hermeneutyka wartości

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia Bestiariusza, przygotowanego przez Członkinie i Członków Pracowni „Humanizm. Hermeneutyka wartości”.

[KLIK – OTO LINK]

bestiariusz


Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości”, usytuowana na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i związana z Fundacją „Artes Liberales”, liczy obecnie 20 członków: samodzielnych pracowników naukowych, doktorów, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Badań Literackich PAN. Współpracownikami są także badacze z innych środowisk akademickich. Pracownią kieruje prof. Alina Nowicka-Jeżowa [zobacz listę członków].

 

Obraz natury

Po ukończeniu prac w ramach projektu badawczego „Kultura Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” zespół skupiony wokół Pracowni podjął studia zmierzające do rekonstrukcji obrazu natury w kulturze intelektualnej i artystycznej doby staropolskiej i oświecenia. Mają one charakter interdyscyplinarny. Łączą refleksję humanistyczną (antropologiczną, filozoficzną, teologiczną, literacką i estetyczną) z przyrodoznawstwem XV-XVIII wieku (astronomią, zoologią, botaniką, mineralogią, naukami o człowieku) [więcej informacji].

 

Inicjatywy wydawnicze

Owocem prac zainicjowanych w Laboratorium, a kontynuowanych w Pracowni, jest seria wydawnicza „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”. W Pracowni powstają także monograficzne edycje dzieł zagranicznych uczonych, ujęte w serii „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”.


Logo WAL (72 dpi)